Fitness im Freizeit- und Erlebnisbad AquariUM Fitness im Freizeit- und Erlebnisbad AquariUM Fitness im Freizeit- und Erlebnisbad AquariUM Fitness im Freizeit- und Erlebnisbad AquariUM Fitness im Freizeit- und Erlebnisbad AquariUM Fitness im Freizeit- und Erlebnisbad AquariUM

Jak na urlopie, tylko czesiej!

AquariUM REHABILITACJA

Dostępne także u nas - rehabilitacja sportowa / trening funkcjonalny - ze skierowaniem od lakarza, opłacana przez kasę chorych.

Rehabilitacja sportowa / trening funkcjonalny może zostać zlecony przez lekarza rodzinnego lub specjalistę w przypadku schorzeń chronicznych oraz po doznanym urazie. Skierowanie musi zostać zaakceptowane przez kasę chorych.

Zgrupowania rehabilitacyjno-sportowe/ treningu funkcjonalnego są to specjalne certyfikowane kursy, które są przeprowadzane pod fachowym nadzorem przez fizjoterapeutów lub terapeutów sportowych. Poprzez ukierunkowany trening wzmacniający i ruchowy zapobiega się zmianom degeracyjnym względnie poprawia zdolność funkcjonalną dotkniętej struktury. Po dokonaniu zgłoszenia mają Państwo możliwość wzięcia udziału w następujących grupach:

  • Grupy rehabilitacji ortopedycznej
  • Grupy rehabilitacji pulmonologicznej
  • Grupy rehabilitacji kardiologicznej
  • Grupy rehabilitacji naczyniowej
  • Grupy rehabilitacji onkologicznej
  • Zakres obowiązywania recept

Sport rehabilitacyjny: 50 jednostek terapeutycznych przez okres do 18 miesięcy lub 120 jednostek terapeutycznych przez okres 36 miesięcy.

Treningi funkcjonalne: 12 miesięcy, 1 do 2 razy w tygodniu

W przypadku dalszych pytań i w sprawie zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 0049 3332 449 - 375.