Service im Freizeit- und Erlebnisbad AquariUM Service im Freizeit- und Erlebnisbad AquariUM Service im Freizeit- und Erlebnisbad AquariUM Service im Freizeit- und Erlebnisbad AquariUM Service im Freizeit- und Erlebnisbad AquariUM Service  im Freizeit- und Erlebnisbad AquariUM

Jak na urlopie, tylko czesiej!

AquariUM SPAR-TICKET 1)

Dziecko2) (basen rekreacyjny i sportowy) 6,00 €
Dorośli (basen rekreacyjny i sportowy) 8,00 €
All inclusive (basen rekreacyjny i sportowy, sauna) 13,00 €

1) za okazaniem karty Stadtwerke
2) tylko dla dzieci do ukończonego 16 roku życia uczniów, studentów i posiadaczy zaświadczenia pomocy społecznej

Karnet 10 wejść na badminton

Opłata za 10 wejść, 11-ta wizyta gratis. Od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 obowiązują ceny ze zniżką.